Před použitím si pozorně přečtěte příbalový leták. Zdravotnický prostředek třídy 1, regulovaný léčivý přípravek opatřený označením CE v souladu s platnými předpisy. Poslední aktualizace: listopad 2014.

Existují dva způsoby použití výplachu, a to podle Vašich preferencí a intenzity příznaků:

01cz

  • Lahvička se zahnutou koncovkou směřuje dolů.
  • Když lahvičku otočíme směrem dolů, tekutina vteče do nosního otvoru vlivem gravitace.

02cz

  • Lahvička a rovná koncovka s trubičkou směřuje kolmo vzhůru.
  • Při stlačení lahvičky rukou aplikujeme roztok do nosního otvoru.