Co je chirurgie nosních dutin?

Chirurgie nosních dutin nebo také jinak „endonazální“ chirurgie zahrnuje všechny endoskopické chirurgické techniky, které umožňují operaci nosu a dutin.

Zákroky se mohou vykonávat z důvodu úrazu, zlomeniny, nehody, nádoru (rekonstrukční chirurgie), polypů, dědičných chorob, vrozených vad (chirurgická korekce), nebo dokonce z čistě estetických důvodů.

Může se rovněž jednat o terapeutickou volbu pro pacienty s chronickým zánětem vedlejších nosních dutin (pro více informací navštivte stránku věnovanou chronickému zánětu dutin a zánětu vedlejších nosních dutin).

Anatomie

Nos se skládá z kosti a chrupavky pokryté měkkými tkáněmi. Má dva nosní otvory, které jsou lemovány kostními strukturami nazývanými nosní skořepy. V obou nosních otvorech jsou tři nosní skořepy (dolní, střední a horní).

Nosní otvory jsou oddělené nosní přepážkou a vně otevřené nozdrami.

Dutiny jsou prázdné vzduchové prostory v kosti lebky s ústími do nosních otvorů. Jsou symetricky rozložené po obou stranách tváře a pokryté sliznicí identickou jako v nosní dutině.

Existují 4 druhy dutin:

 • Čelistní dutiny, umístěné pod každou oční jamkou;
 • Čelní dutiny, umístěné nad každou oční jamkou;
 • Klínové dutiny, umístěné za nosními dutinami;
 • Čichové sklípky, umístěné za hřbetem nosním.

Nos je dýchacím a čichovým orgánem. Čichové smyslové buňky jsou uloženy v horní části nosní dutiny. Smyslové informace jsou přechovávány těmito buňkami a následně předávány do mozku(1).

Příklady chirurgie nosních dutin

 • Operace nosní přepážky = septoplastika
  Vybočená nosní přepážka může vést k nosní neprůchodnosti a chrápání nebo vyvolat infekci dutin, případně infekci ucha. V určitých případech může být spojena s vnější deformací nosu. Cílem septoplastiky je korekce vybočení nosní přepážky(1). Tento zákrok vyžaduje krátkou hospitalizaci (24–48 hodin). Pro odstranění sliznice vystýlající nosní přepážku se provádí řez uvnitř nosu. Pak se přepážka umístí do polohy ve střední čáře(2). Po operaci se nos zatamponuje (vatovým smotkem nebo tamponem), aby se absorbovalo krvácení a urychlil proces hojení. Následující den se obvykle tamponáda odstraňuje. V některých případech se do nosní dutiny také vkládají tenké silikonové destičky po obou stranách přepážky, kterou ukotvují. Po několika dnech se ambulantně odstraní(2).
 • Operace dolní skořepiny nosní = turbinektomie
  Doporučuje se u pacientů s rýmou v případech těžké nosní neprůchodnosti spojené se zvětšenou dolní skořepou(3). Operace obnovuje ventilaci nosu a umožňuje lepší difuzi lokálně podávaných léků(4-5).Turbinektomie se nejčastěji provádí v celkové anestezii. Spočívá v resekci sliznice dolní skořepy po celé její délce, a tedy očištění nosní dutiny.
  Po operaci se používá tampon po dobu 24 hodin. Pacient je propuštěn následující den. Po týdnu se doporučuje kontrolní návštěva. Pooperační hojení trvá cca 3 až 4 týdny.
 • Operace dutin

Tento typ zákroku se doporučuje u pacientů, kteří trpí:

 • chronickou nosní neprůchodností (ucpaný nos)
 • opakujícími se záněty vedlejších nosních dutin,
 • nosními polypy,
 • některými příčinami ztráty čichu,
 • bolestmi hlavy vyvolanými dutinami,
 • chrápáním a poruchou dýchání ve spánku způsobenou problémy s nosem,
 • mykotickou infekcí dutin,
 • výskytem cizích těles (např. zubní pasta) v dutinách.

Před jakýmkoli zákrokem je nezbytné provést řadu vyšetření, na jejichž základě lze rozeznat změny vyžadující léčbu a vybrat vhodný chirurgický postup: fibroskopie nosu, kterou předchází tomografie dutin; předoperační vyšetření krve a anesteziologická konzultace; někdy alergologické vyšetření.

Operace dutin se nejčastěji provádí v celkové anestezii. Chirurg provádí zákrok přes nozdry pomocí videoendoskopického systému a speciálně připravených mikronástrojů. V některých případech může chirurg použít laser.

Po operaci je nezbytná další lokální léčba pod lékařským dohledem. V některých případech je nezbytná tamponáda. Chirurg sdělí informace týkající se délky hospitalizace a pooperační léčby.
Mezi nejčastější komplikace po operaci dutin patří krvácení z nosu a tvorba strupů.

Existují různé druhy chirurgických zákroků co se týče dutin. Nejčastěji používanými jsou meatotomie a ethmoidektomie.

 • Meatotomie: tento zákrok má za cíl rozšířit dutiny do nosu k odvedení hnisavých sekretů do nosní dutiny(3).
 • Ethmoidektomie spočívá v otevření čichových sklípků, aby se umožnilo jejich bezprostřední spojení s nosem(2).

Jiné, méně používané chirurgické zákroky jsou:

 • Sfenoetmoidektomie: obsazená klínová dutina může způsobovat silné bolesti hlavy a dokonce vážné infekční komplikace, proto tato technika spočívá v otevření klínové dutiny drenážním otvorem (horní průchod nosní) nebo pokračování etmoidektomie(2).
 • Chirurgie čelní dutiny: čelní dutiny se nachází nad nosní dutinou a charakterizuje je odtok do čichových sklípků přes nosní a čelní průchod. Zákrok spočívá v opětném utěsnění tohoto místa, aby se zajistil odtok z dutiny(2).
 • Korekční chirurgie nosu = rhinoplastika

Výraz „rhinoplastika“ znamená plastickou operaci nebo korekci z estetických důvodů. Tento zákrok je určen ke korekci vývojových vad nebo deformací nosu, a to jak vrozených, ale i těch, které jsou důsledkem úrazu či stárnutí. Může spočívat ve zmenšení velkého nosu, odstranění nosního hrbolu, korekci části nosu, jeho zkrácení, korekci přepážky nebo odstranění zvětšené nosní skořepy. V případě nosní neprůchodnosti ztěžující dýchání může být korekce provedena ve stejné době jako septoplastika(1,3).

Korekce nosu může mít čistě estetické důvody. Tento druh operace vyžaduje předběžné psychologické vyšetření chirurgem(1).

Rhinoplastika vyžaduje krátkou hospitalizaci; pokračující léčba je zřídka bolestivá a obvykle je nutné počkat několik měsíců, aby se řádně vyhodnotil výsledek(3).

Ve všech případech je zachování a obnovení funkčnosti nosu po operaci nezbytné(2).

Proč je nezbytná pooperační péče?

Aby se předešlo komplikacím,  pooperační péče, včetně výplachu nosu, je stejně důležitá jako předoperační vyhodnocení nebo použitá chirurgická technika.

Může Vám být doporučeno provedení vydatného výplachu nosu a dutin (např. přípravkem RESPIMER Netiflow) pro odstranění krust a strupů a zabránění sekundární infekce (viz část 2 «Jaké jsou výhody vydatného výplachu nosu při pooperační péči?»).

Pravidelné návštěvy u lékaře snižují pravděpodobnost pooperačních komplikací(6).

 

Literatura:
1 – Larousse Médical. Ed. Larousse. 2006
2- Klossek JM & Beauvillain de Montreuil C. Chirurgie du nez, des fosses nasales et des sinus. Ed. Masson. 2007
3- IFCNS – Institut Français de Chirurgie du nez et des sinus. Složky doporučené chirurgy k dispozici na webové adrese:  http://www.institut-nez.fr/les-interventions-chirurgicales/chirurgie-des-sinus/chirurgie-endonasale-des-sinus-124.html
4- Bonfils P. Le livre de l’Interne ORL. Medecine Sciences Publications. 2011
5- Demoly P. La rhinite allergique. Ed. John Libbey Eurotext, Paris. 2002.
6-Josephson GD. Functional Endoscopic Sinus Surgery for Sinusitis. K dispozici na webové adrese: http://www.medscape.com/viewarticle/715536.