ÚDRŽBA                                                                                     


Po každém použití

  • Rozeberte sadu.
  • Vypláchněte každou část: čistou nebo mýdlovou vodou (poté důkladně opláchněte).
  • Vysušte papírovou utěrkou nebo čistým hadříkem.
  • Uchovávejte sadu na čistém hadříku a na čistém, suchém místě.

Jednou týdně rozložte všechny části sady za účelem dezinfekce a ponořte každou část:

buď do zředěného octa (půl na půl s vodou),

nebo do 70° alkoholu (nebo 70 %).

Nechte působit 5 minut, opláchněte a každou část osušte.

Vyměňte celou sadu RESPIMER Netiflow po 4 měsících používání nebo vždy, když jakákoliv část ztratí svůj původní vzhled.

 

Sada může být také dezinfikována následující technikou, zejména u osob,

které vyžadují speciální hygienické podmínky:

Zahřátím: použijte parní sterilizátor podle návodu.
Chemicky: použijte dezinfekční tablety podle návodu.

Z hygienických důvodů a kvůli zachování optimální funkčnosti vyměňte sadu každé 4 měsíce.