Autorská práva

Autorská práva k obsahu této internetové stránky patří Laboratoire de la Mer. Není-li uvedeno jinak, pak lze stahovat a tisknout stránky z našeho webu pro vlastní potřebu. Nesmí se však využívat, upravovat nebo rozšiřovat tento obsah ani vytvářet odvozený materiál pro jakékoli komerční účely.

Odpovědnost

Obsah této stránky poskytuje pouze obecné informace a nelze z nich vycházet. Nezaručujeme, že je obsah přesný, kompletní nebo se vztahuje na konkrétní okolnosti. Je třeba vždy vyhledat odbornou radu.

Laboratoire de la Mer nenese žádnou odpovědnost za případné nároky třetích osob za škody (přímé, nepřímé nebo sekundární), které mohou vzniknout v důsledku spoléhání se na informace v obsahu této stránky nebo v souvislosti s jakoukoli chybou či opomenutím, a to s výjimkou smrti nebo ublížení na zdraví způsobenými naší nedbalostí.

Dotazy a náměty

Pro vaše dotazy a náměty, které se týkají společnosti Qpharma a jejích produktů, využijte prosím stránky Kontakt.

Společnost Qpharma s.r.o. se sídlem Ot. Ostrčila 1155/18, České Budějovice, PSČ 370 05, IČ 28090799, je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 16698.

Společnost Qpharma s.r.o. není oprávněna poskytovat lékařskou pomoc. S žádostí o lékařskou pomoc se obraťte na nejbližšího lékaře.

Správce osobních údajů

Qpharma s.r.o., se sídlem Ot. Ostrčila 1155/18, České Budějovice, IČ: 28090799, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 16698

Kontaktní údaje správce

Email: info@qpharma.cz
Telefon: +420 380 731 520
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů
Karel Šmídmajer, info@qpharma.cz

Podmínky a poučení

Prostřednictvím kontaktních, registračních a dalších webových formulářů budeme zpracovávat tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail.

Tyto osobní údaje použijeme pouze pro účely zasílání obchodních sdělení (nabídek a newsletterů) a k obchodní komunikaci. Osobní údaje budeme evidovat po dobu neurčitou.

Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně.

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

Internet Explorer – https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs

Firefox – https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies

Safari – https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac

Opera – https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/

Microsoft Edge – https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles

Vaše data jsou v bezpečí, neboť pro jejich zpracování používáme aplikace renomovaných globálních společností. Data jsou uložena a zálohována převážně v cloudových úložištích globálních dodavatelů v regionu EU, případně dodavatelů, kteří splňují podmínky EU pro přenos dat mimo území EU. Uložená data jsou v cloudových úložištích zabezpečena šifrováním a v rámci naší společnosti jsou zavedena opatření pro ochranu osobních údajů.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že dle stávající legislativy máte právo:

– vzít souhlas kdykoliv zpět. V případě souborů cookies je možné toto provést změnou nastavení internetového prohlížeče. Webové stránky lze prohlížet a používat i v režimu, který neumožňuje sbírání souborů cookies, resp. údajů o chování návštěvníka webu. Běžné internetové prohlížeče umožňují nastavení práce se soubory cookies,
– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
– požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
– požadovat po nás výmaz vašich osobních údajů,
– na přenositelnost osobních údajů,
– v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů se můžete obrátit na správce osobních údajů – společnost Qpharma s.r.o. nebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Správce si vyhrazuje právo, jakkoliv a kdykoliv měnit a doplňovat tyto Podmínky a poučení o ochraně osobních dat v rámci platné legislativy. Aktuální stav bude vždy umístěn na těchto stránkách.