C

Cytologická a bakteriologická analýza

Analýza buněk (cytologická analýza) nebo bakterií (bakteriologická analýza) přítomných v látkách produkovaných organismem (sputum, hnis, moč, krev atd.), používaných ve screeningu a diagnostice, např. infekce.

Cephalgia

Bolesti hlavy.

Cysta

Patologický útvar ohraničený od okolní tkáně, který se skládá z jedné nebo více komor naplněných kapalinou nebo jiným obsahem.

Čelistní dutina

Jedna z vedlejších nosních dutin, kapsa vyplněná vzduchem nacházející se v těle čelisti, tj. pod oční jamkou, která se otevírá do nosní dutiny.

Četnost výskytu

Celkový počet případů onemocnění v populaci, bez rozdílu mezi starými a novými případy.

 

E

Elektrolyt

Chemická látka, která se po rozpuštění v roztoku štěpí na drobné částečky – ionty.

Endoskopie

  • Endoskopické vyšetření: vizuální vyšetření vnitřních dutin pomocí zrcátka s osvětlením – endoskopem.
  • Endoskopická chirurgie: umožňuje provádět komplikované zákroky bez nutnosti chirurgického otevření těla.

Epitel

Tkáň, která vystýlá strukturu těla.

 

F

Fibroskopie

Endoskopická technika prováděná pomocí fibroskopu (ohebný endoskop, který předává obraz pomocí optických vláken), která umožňuje operatérovi sledovat, fotografovat, filmovat, provést biopsii (pro diagnózu), nebo dokonce odstraňovat cizí tělesa.

 

H

Histamin

Organická chemická sloučenina, produkovaná v reakci na kontakt s alergenem. Histamin se váže na receptory na povrchu buňky, aby mohl působit jako chemický mediátor v různých případech, zejména při alergických reakcích.

Hodnocení alergie

Začíná odpovídáním na několik otázek zadaných lékařem, po kterých případně následují kožní testy a v některých případech vyšetření krve za účelem potvrzení alergie.

Hypertonický

Roztok s vysokou koncentrací chemických látek vytvářející vyšší osmotický tlak vzhledem k osmotickému tlaku jiných roztoků.

Hypotonický

Roztok s nízkou koncentrací chemických látek vytvářející nižší osmotický tlak vzhledem k osmotickému tlaku jiných roztoků.

 

I

Izotonický

Roztok vytvářející stejný osmotický tlak, (který je úměrný koncentraci roztoku) jako krevní plazma (například fyziologický roztok).

L

Leukotrieny

Látky uvolňované buňkami imunitního systému, které se podílejí na procesu časné alergické přecitlivělosti.

Lokální

Způsob lokálního podávání (kůže, sliznice…), což znamená, že lék nebo látka působí pouze v oblasti, kde se aplikuje.

 

N

Nosohltan

Horní, nejvýše položená část hltanu.

O

Opětné zprůchodnění (nosních dutin)

Obnovení zprůchodnění drenážních kanálků, aby dýchání mohlo probíhat nerušeně.

P

Polyp

Převážně nezhoubné zvětšení sliznice.

Průchod

Průchod spojující vedlejší nosní dutiny s nosní dutinou.

Příznaky nosních dutin

Příznaky, jako např. bolesti hlavy, bolesti dutin, nosní neprůchodnost, vodnatý výtok z nosu (rýma).

Pufrovaný roztok

Roztok, jehož pH po přidání nevelkého množství kyselin a zásad, ale i po zředění vodou se téměř nemění a udržuje stálé hodnoty.

Pohyb řasinek (kmitání)

Nosní sliznice je vystlána řasinkovými buňkami přirozeně pokrytými tenkou vrstvou hlenu. Právě kmitání řasinek (cca 1000krát za minutu) umožňuje hlenu posunovat se uvnitř nosní dutiny neustále k nosohltanu za účelem odstranění nečistot.

 

R

Randomizovaná kontrolovaná studie

Studie, kde skupina, která bude testovat lék nebo aktivní látku, a skupina, která dostane placebo (neúčinná léčby) nebo standardní léčbu, je vybrána náhodně za účelem zaručení vědecké hodnoty studie.

Řasinky/řasinkové buňky

Jedná se o buňky vystýlající nosní sliznici a vytvářející vrstvu (vrstva řasinek), připomínající koberec milionů mikroskopických řasinek (drobných chloupků), které blokují prchavé dráždivé látky v hlenu a kmitavým pohybem je nepřetržitě přemisťují z nosních dutin (cca 1000 kmitů za minutu) směrem k nosohltanu.

 

S

Sedace

Ospalost

Systémový

Celkový způsob podávání (jiný než lokální: perorální, intramuskulární, intravenózní, transdermální, …), který zajišťuje, že aktivní látka proniká do krve a je přenášena organismem pro dosažení zamýšleného účelu.

 

T

Tachykardie

Zvýšená srdeční akce.

Transdermální

Způsob podávání léků nebo pevných látek, spočívající v lokálním podávání přes kůži; produkt je následně distribuován po celém organismu.

Trofický

Vztahuje se k výživě tkání.

 

V

Vylučování

Odstraňování zbytečných nebo škodlivých, ale i nadbytečných metabolických produktů

Vyměšování

Proces produkce a uvolňování chemických látek, které plní určité funkce v organismu.

Z

Zánět (zánětlivá reakce)

Lokalizovaná reakce, která následuje po napadení tkáně, obranná reakce organizmu. Projevuje se čtyřmi hlavními znaky: zarudnutím, horečkou, otokem, bolestí.