Autorská práva

Autorská práva k obsahu této internetové stránky patří Laboratoire de la Mer. Není-li uvedeno jinak, pak lze stahovat a tisknout stránky z našeho webu pro vlastní potřebu. Nesmí se však využívat, upravovat nebo rozšiřovat tento obsah ani vytvářet odvozený materiál pro jakékoli komerční účely.

Odpovědnost

Obsah této stránky poskytuje pouze obecné informace a nelze z nich vycházet. Nezaručujeme, že je obsah přesný, kompletní nebo se vztahuje na konkrétní okolnosti. Je třeba vždy vyhledat odbornou radu.

Laboratoire de la Mer nenese žádnou odpovědnost za případné nároky třetích osob za škody (přímé, nepřímé nebo sekundární), které mohou vzniknout v důsledku spoléhání se na informace v obsahu této stránky nebo v souvislosti s jakoukoli chybou či opomenutím, a to s výjimkou smrti nebo ublížení na zdraví způsobenými naší nedbalostí.